Karbondioksit Gazlı (HP) Söndürme SistemleriYüksek Basınç Karbondioksit (C02) Sistemleri
, NFPA 12 ve ISO 14520 standartları ve kurallarına uygun olarak, mühendislik hesaplamaları sonucu, güvenli bir uygulama ile, sistemin aktivasyonu esnasında, yangından korunacak maddelerin kimyasal özelliklerine göre, gerekli konsantrasyon sağlanmak sureti ile, ortamdaki oksijen oranını, tekrar tutuşmanın gerçekleşemeyeceği bir seviyeye düşürmek üzere tasarlanmaktadır.

 

CO2 gazı temiz, kuru ve elektrik iletken değildir. Yangından korunacak eşyalara zarar vermez.

 

CO2 sistemleri uygulama alanları :

Matbaalar ve Ambalaj tesisleri,

Boya imalat ve uygulama işletmeleri,

Sıvı kaplama ve parlayıcı sıvıların kullanıldığı işletmeler,

Kimyasal tanklar, Üretim alanları, Depolama sahaları, Arşivler,

Yüksek güç üniteleri ve Jeneratör odaları,

Kömür dönüştürme, depolama ve işleme sahaları, Maden ocakları,

Çimento fabrikaları, Otomativ endüstrisi,

Bilgisayar merkezleri, Elektronik haberleşme sistemleri,

Veri depolama merkezleri,

Araştırma ve geliştirme merkezleri ve Laboratuvarlar,

Gemi (marin) sistemleri,

 

CO2 sistemleri, otomatik veya manuel aktive edilecek şekilde tasarlanabilmekte, yönlendirme valfleri kullanılarak tasarlanan bir CO2 sistemi ile, birden fazla risk alanı koruma altına alınarak ekonomik çözüm sağlanabilmektedir.


CO2 söndürme sistemleri uygulama metodları ;

CO2 sistemleri, nitelikli yangın koruma mühendisleri tarafından, korunacak risk alanı göz önüne alınarak, iki temel metod ile veya bu metodların kombinasyonları ile tasarlanmaktadır.

 

  HACİM DOLDURMA UYGULAMALARI (Total Flooding)

 

 

* Yüzey Yangınları

* İçten içe yanmalar

  BÖLGESEL UYGULAMALAR (Local Aplication)

 

BURSAN’da

CO2 sistemleri

ISO 9001, Uluslararası

Kalite Standartları katı kuralları

altında titiz ve taviz verilmeden

güvenle dizayn edilerek

tasarlanmakta ve

tesis edilmektedir.TÜV DIN EN

ISO 9001

 

 

CO2 sistemlerinin tanıtımı,

 

NFPA 12 ve ISO 14520 standartlarında ve kurallarına göre CO2 sistemlerinin tasarımı,

 

Yangın riskine karşı korunacak hacimlerin sahada ölçümlenmesi,

 

Onaylı “HP CO2 Hydraulic Flow Calculation Program "software destekli hidrolik hesaplamalar,

 

Autocad ile projelendirme ve izometrik çizimlerledesteklenen mühendislik hizmetleri,

 

Kısa sürede BURSAN stoklarından VdS onaylı ekipman temini ve teslimi,

 

Teklif aşamasından, anahtar teslimi taahhüt üstlenmede, satış öncesi danışmanlık ve eğitim, satış sonrası servis ve destek hizmetleri.

 

Sistemlerin montajı esnasında testleri, yarı yıllık ve yıllık periodik bakım, test ve kontrolleri,

 

Yüksek Basınç Karbondioksit (C02) Sistemlerinde;

CO2 gazı, 55-60 bar basınç altında ve oda sıcaklığında 20 kg, 30 kg veya 45 kg kapasiteli dikişsiz çelik silindirlerde depolanır. Silindirler grup halinde düzenlenir ve herbir silindir bireysel olarak ortak bir tahliye manifolduna fleksible yüksek basınç CO2 boşaltma hortumları ile bağlanır. Pilot silindir, otomatik sistemlerde, elektrikli aktivatör ile otomatik olarak, manuel sistemlerde ise manuel pnömatik aktivatör ile manuel olarak tetiklenir. Yedek silindirler, fleksible aktivasyon hortumları ile pilot silindirden taşınan basıncın, yedek silindir valfleri üzerinde bulunan pnömatik aktivatörleri otomatik tetiklemesi ile aktive olur. Mühendislik hesaplamaları sonucu, korunacak hacme monte edilen borulama sistemi ile silindirlerin içindeki gaz, CO2 tahliye nozullarına taşınır.