MİNİ HAVA TÜPLÜ SOLUNUM SETLERİ 
EN 137
    
·     Küçük ve hafif yapısıyla kolay bir kullanım sağlar
·     Değişik taşıma şekillerinde kullanım olanağı
·     2 lt - 300 bar hava silindiri
·     Küçüklüğü dolayısıyla özellikle kapalı alanlar için kullanışlıdır
·     Pozitif başınçlı maske ile ilk nefes çekişte pozitif basınca
       otomatik geçiş
                    
Mini hava tüplü solunum setleri, kapalı alanlarda airline
sistemlerle çalışmaya veya kısa süreli çalışmaya olanak tanır.
İşyerindeki kompresör hava sistemine veya 50 lt lik hava
tüplü solunum sistemlerinde acil maske görevini yapar.
EN 137 standardını sağlar

Aşağıdaki parçalardan oluşur:
1. Pozitif basınçlı Tamyüz maskesi
2. Taşıma plakası
            a. Yüksek basınç regülatörü
            b. Sırt plakası 
            c. Manometre 
            d. Koşum takımları
            e. Erken uyarı sistemi
3. Hava tüpü ( 2 lt-300 bar çelik veya 3 lt-200 bar Karbon kompozit )
4. Talep vanası ( Demand valf )