BUREX BC

 

BUREX BC yangın söndürme tozu TS – EN 615 “Yangından Korunma-Yangın Söndürücü Maddeler-Tozlar” standardına ve TS 862 – EN 3 seyyar söndürücüler standardına uygun olarak, Türkiye Patent Enstitüsü Başkanlığınca tescil edilmiş BUREX markası ile üretilmektedir. 

Bursan A.Ş. Ülkemizin, ilk kuru kimyevi yangın söndürme tozu üreticisi olup BUREX markalı yangın söndürme tozları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca garanti belgesi ile belgelendirilmiştir. 

BUREX BC yangın söndürme tozu ile metal arasında oluşabilecek reaksiyonlar sonucu hidrojen gazının açığa çıkması nedeniyle tehlike arz edebileceğinden, metal yangınlarında kullanılmaması tavsiye edilir.


 

BUREX BC

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ :
 

 

Ana bileşik

:

Sodyumbikarbonat (%90 ±2)

 

Görünüm

:

Akışkan, havada yayılma özelliği gösteren ve yapısında su itici maddeler bulunan etkili bir yangın söndürme tozudur.

 

Yığın yoğunluğu ( g/ml )

:

1.10 ± 0,07
 

Özgül yüzey alanı ( cm2/gr )

:

2750 ± 250
 

Kekleşme ve topaklaşma

:

425mm elek üzerinde herhangi bir topaklaşma göstermemektedir.

 

Nem çekme özelliği

:

Max %0.25
 

Tanecik dağılımı ( Mikron )

:

Maksimum partikül boyutu (mm ) : 0,16
40 µm’den küçük partikül dağılımı : Min % 65
63 µm ‘den küçük partikül dağılımı : Min %90-99,9
 

Sıcaklığa dayanıklılık

:

-60 °C ve + 90 °C sıcaklıkta kimyasal ve fiziksel bir değişikliğe uğramaz.

 

Su iticilik özelliği

:

BUREX BC, yapısındaki su iticiler ve nem Almayı önleyici maddeler sayesinde suyla ıslanmaz ve buhardan etkilenmez. Sıcaklık ve nem değişikliğinden etkilenmeden uzun süre saklanabilir.Yapısında su itici bileşik olarak silikon içermektedir.

 

Taşınma özelliği

:

BUREX BC, hortumlar, borular v.b. yollardan basınç altında taşındığında fiziksel ve kimyasal değişime uğramaz.

 

Basınç altındaki özelliği

:

BUREX BC, ortam basıncından (Ağırlığın etkili olduğubasınç) etkilenmez. Püskürtme itici gaz olarak nitrojen ve karbondioksit gazı kullanılabilir.

 

Örtücülük özelliği

:

BUREX BC, içinde depolandığı cihazın kullanılması ile birlikte cihaz içinde bulunan itici gaz basıncının serbest kalmasıyla hızlı bir şekilde boşalarak havada bir toz bulutu oluşur. Bu toz bulutu ortamda örtücü etkiyle çökerek alevlerin büyümesine ve yanabilir gazların açığa çıkmasına engel olarak yangınla mücadelede etkin rol oynar.

 

Titreşime karşı direnç

:

BUREX BC, titreşime, sallanıma, hareketlere ve çarpmalara karşı dirençlidir. Bu nedenle mobil taşıyıcılar, arabalar, gemiler v.b. sarsıntılı sistemlerde rahatlıkla uygulanabilir.

 

Korozif etki

:

BUREX BC, Kuru bir ortamda metaller ve alaşımlar üzerinde aşındırıcı etkiye sahip değildir. Yapısındaki tuz muhteviyatı nedeniyle, söndürme işleminden sonra metallerin temizlenmesi tavsiye edilir.

 

Aşındırıcı etki

:

BUREX BC, kum gibi aşındırıcı etkiye sahip değildir. Yağlı yüzeylerde uzun süre bekletildiğinde yağlı yüzeylerin bozulmasına yol açar. Bu nedenle kullanımdan sonra yağlı yüzeylerin temizlenmesi tavsiye edilir.

 

Fizyolojik etki

:

BUREX BC, normal taşıma ve kullanım koşullarında hiçbir zehirleyici etki göstermez. Bununla beraber dolum ortamının havadar olması tavsiye edilir. Gözlerde ve solunduğunda burun mukozasında iritasyona neden olur. Bu kalıcı ve ciddi bir durum değildir.

 

Ambalajlama

:

BUREX BC, 25 kg. ve 50 kg. lık (Üç kat kraft torba içinde polietilen torba) orjinal ambalajlarda, özelliğini ve etkinliğini kaybetmeksizin 5 yıl süre ile saklanabilir. BUREX BC, yangın söndürücülerin içinde ve sabit söndürme sistemlerinde depolandıkları tankların içerisinde, trasport taşıyıcı sistemlerde özelliğini kaybetmeden saklanabilir.

 

Depolama

:

BUREX BC, hava ile temas etmemelidir.Nemli ortamlardan uzak tutulmalıdır. Ani sıcaklık ve nem değişikliklerinden korunmalıdır. Büyük ağırlık altında depolanmamalıdır. Değişik tip ve özelliklerdeki yangın söndürme tozları ile karıştırılmamalıdır. Dikkatli bir şekilde taşınmalıdır. Ambaljın yırtılmamasına özen gösterilmelidir. Yırtılmış ambalajlardaki tozları hava ile temas etmeyecek bir kaba aktarınız. Dolum yapılacak kapların kuru ve temiz olmasına dikkat ediniz. Dolum esnasında bir önceki doldurmadan kalan tozları iyice temizlenmelidir. Söndürme cihazı içerisinde kullanılan itici gazların saf olmasına ve konuldukları kaplarda korozyona sebeb olmayacak şekilde su ve diğer maddelerden arındırılmış olmasına dikkat ediniz.